Hérodotos z Halikárnassu (nyní Bodrum v Turecku) mnoho cestoval (do Itálie na západě, do Babylonie na východě, do donských stepí na severu a k prvním nilským prahům n jihu). Soudil, že k historii je třeba přistupovat geograficky a ke geografii...