Tomáš Akvinský

spisovatel, teolog, světec

Úmrtí:
7. března 1274
Upravit profil
Sv. Tomáš Akvinský je jedním z nejproslulejších představitelů středověké teologie a scholastiky. Pocházel ze starobylého italského šlechtického rodu.Studoval v Neapoli,Kolíně nad Rýnem a v Paříži , kde později vyučoval teologii.Stal se členem...